NeuroScan

Locatie Draai:
Draai 11
3311 JJ Dordrecht


Locatie Gebouw de Burgraadt:
Burgemeester de Raadtsingel 63
3311 JG Dordrecht


Mail info@neuroscan.nl 
NL80 INGB 0004906392
KvK 24467515 
  HKZ keurmerk Zorg en Welzijn vrijstaand

vacatures banner

Wat is neurofeedback

Neurofeedback

Neurofeedback therapie is een behandelmethode waarbij verschillende gebieden in de hersenen worden getraind waardoor klachten verminderen of geheel verdwijnen.

Voor de Neurofeedback training worden op een aantal plekken sensoren op het hoofd geplaatst. Deze sensoren meten de hersenactiviteit. De elektrische activiteit van de hersenen wordt door middel van een computer grafisch weergegeven op een beeldscherm. Zodra de sensoren de gewenste activiteit van de hersenen meten, wordt dit onmiddellijk beloond door een signaal (beeld en geluid).

Effect Neurofeedback

Neurofeedback therapie heeft een leereffect waardoor de hersenen evenwichtiger gaan functioneren. Het intensieve behandelprogramma heeft al snel een positief effect waarbij klachten verminderen of geheel verdwijnen. Dit heeft een gunstige invloed op de situatie thuis, op school of op het werk.

Neem voor meer informatie over het neurofeedback behandelprogramma contact met ons op.

Algemene Voorwaarden NeuroScan  Privacy Reglement NeuroScan  
Klachtprocedurekwaliteitsstatuut ggz